010-2115001

Våra priser

Priser&Tjänster

Nedan följer mer information om våra besiktningar

Överlåtelse besiktning

7995:-

En överlåtelsebesiktning börjar med att en godkänd besiktningsman går igenom ritningar, bygglov och andra handlingar som fastighetsägaren lämnar över. Besiktningsmannen har en kortare genomgång med säljaren för att gå igenom kända skador samt de renoveringar som har gjorts på fastigheten.

Besiktningsmannen genomför sedan en okulär besiktning där han eller hon använder sin syn, hörsel och lukt för att undersöka husets skick. Alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, som tak, väggar, golv och fasader ses över och besiktningsmannen antecknar sina observationer under tiden. Inga fysiska ingrepp görs i fastigheten. Utifrån den okulära besiktningen, samtal med säljaren och handlingarna som lämnats över gör besiktningsmannen en riskanalys om det skulle kunna uppstå brister i framtiden. Allting sammanställs slutligen i ett protokoll. (Gäller endast fastighet på max 200m2, för större fastighet lämnas offert)

Status besiktning

9995:-

Skillnaden mot en överlåtelse-besiktning är att man får en underhållsplan med tydliga ingrepp som behövs göras. Man får en Värdering utav en mäklare som gäller hos banker och andra finansinstitut. Besiktningsmannen går även in på djupet i alla våtutrymmen.

En Statusbesiktning börjar med att en godkänd besiktningsman går igenom ritningar, bygglov och andra handlingar som fastighetsägaren lämnar över. Besiktningsmannen har en kortare genomgång med säljaren för att gå igenom kända skador samt de renoveringar som har gjorts på fastigheten.

Besiktningsmannen genomför sedan en okulär besiktning där han eller hon använder sin syn, hörsel och lukt för att undersöka husets skick. Alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, som tak, väggar, golv och fasader ses över och besiktningsmannen antecknar sina observationer under tiden. Inga fysiska ingrepp görs i fastigheten. Utifrån den okulära besiktningen, samtal med säljaren och handlingarna som lämnats över gör besiktningsmannen en riskanalys om det skulle kunna uppstå brister i framtiden. Allting sammanställs slutligen i ett protokoll.(Gäller fastigheter på max 200M2. 200m2 och över gäller följande upp till 350m2 19995:-

350m2 och uppåt 29995:- eller överenskommelse)

3 stegsbesiktning

fn 14995:-

Ta kontroll över din renovering från start till slut. Med vår trestegsbesiktning säkerställer vi att allt sköts korrekt under de mest kritiska delarna av renoveringen. I ett tidigt skede och genom hela processen lokaliserar vi fel och brister och ser till att de kan åtgärdas. Det sparar både tid, pengar och onödigt besvär.


Doldafel försäkring

fn 9995:-

Enligt Svensk lagstiftning så är du som säljer en fastighet ansvarig mot din köpare för dolda fel. Detta ansvar gäller i 10 år efter köpet och kan bli en kostsam historia. För att skydda sig mot oönskade utgifter så kan man teckna en dolda fel-försäkring. Som underlag för denna dolda fel-försäkring så krävs det att man har utfört minst en överlåtelsebesiktning av fastigheten. Besiktningen får inte vara äldre än ett år vid tillfället när försäkringen tecknas och försäkringen måste vara tecknad innan tillträdesdagen. Vi på Besiktahus utför de besiktningar som krävs inför tecknandet av dolda fel-försäkringen.

Att teckna en dolda fel-försäkring i samband med en fastighetsöverlåtelse skapar trygghet för både köpare och säljare och är därmed en prisvärd investering.

Kontakta oss om ni funderar över något gällande dolda fel-försäkringen i kombination med besiktning. Notera dock att Besiktahus inte är försäkringsförmedlare utan tillhandahåller information om försäkringen och vidarebefordrar ert intresse att teckna försäkring till vår försäkringspartner som ombesörjer tecknande av försäkringen.