010-2115001

 

Välkommen till ditt Besiktningsbolag i Linköping

Vi är ett ledande besiktningsföretag i Linköping och omnejd. Med goda kunskaper inom besiktningar, vi eftersträvar att ge god och effektiv service. Vi arbetar mot den privata marknaden i Linköping regionen samt mot BRF. Har ni frågor eller funderingar så kan ni höra av er via telefon eller mail.

En besiktning utförd utav oss i Linköping har många fördelar. Ni säkerställer att fastigheten är i gott tekniskt skick, undersökningen utförs Fackmannamässigt, ni får en opartisk granskning av hela objektet och ett kvitto på att ert objekt uppfyller branschreglerna. Ta kontroll över er fastighet, genom att låta oss kvalitetssäkra från start till slut. Det kallar vi en bekymmersfri besiktning.

Huvudkontor 
Örebro, Stenbackevägen 6,  702 25  

010-2115001

info@besiktahus.se

Telefon tider 10-18 vardagar


Ledande inom Besiktningar i Linköping

På Besiktahus hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra sina fastigheter och renoveringar i Linköping regionen. Från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt boende eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt

Behörig personal

Vår personal är erfaren samt har lång bakgrund inom byggbranschen

Fastapriser

Inga överraskningar, alla våra priser är fasta.

Hög servicenivå

Vi vågar påstå att vi är dem enda med hög tillgänglighet. Från order till leverans, så garanterar vi ett resultat inom 48 timmar.

Garantier/Försäkringar

Vi vågar ta ansvar för vårt arbete, vi lämnar garanti på alla våra jobb, vi har även en ansvarsförsäkring via vårt försäkringsbolag Trygghansa

Besiktningsprotokoll

Lättillgängliga protokoll som är utformade så att kunden kan med enkelhet förstå och agera.

Full koll

Slipp överraskningar, din fastighet är din enskilt största investering. Kompromissa inte med kvaliten.

Lägg in dina kontaktuppgifter för bokning av tid i Linköping


Namn E-post Adress, Telefonnummer samt önskad tid Skicka in

Bokning av Besiktning i Linköping

Vi har 3 typer av besiktningar

Överlåtelse, Status samt 3 stegsbesiktning

Huvudkontor 
Örebro, Stenbackevägen 6,  702 25  

010-2115001

info@besiktahus.se

Telefon tider 10-18 vardagar


Våra priser och tjänster


Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

7995:-

En överlåtelsebesiktning börjar med att en godkänd besiktningsman går igenom ritningar, bygglov och andra handlingar som fastighetsägaren lämnar över. Besiktningsmannen har en kortare genomgång med säljaren för att gå igenom kända skador samt de renoveringar som har gjorts på fastigheten.

Besiktningsmannen genomför sedan en okulär besiktning där han eller hon använder sin syn, hörsel och lukt för att undersöka husets skick. Alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, som tak, väggar, golv och fasader ses över och besiktningsmannen antecknar sina observationer under tiden. Inga fysiska ingrepp görs i fastigheten. Utifrån den okulära besiktningen, samtal med säljaren och handlingarna som lämnats över gör besiktningsmannen en riskanalys om det skulle kunna uppstå brister i framtiden. Allting sammanställs slutligen i ett protokoll.

Statusbesiktning

Statusbesiktning

9995:-

Skillnaden mot en överlåtelsebesiktning är att man får en underhållsplan med tydliga ingrepp som behövs göras. Man får en Värdering utav en mäklare som gäller hos banker och andra finansinstitut.


En Statusbesiktning börjar med att en godkänd besiktningsman går igenom ritningar, bygglov och andra handlingar som fastighetsägaren lämnar över. Besiktningsmannen har en kortare genomgång med säljaren för att gå igenom kända skador samt de renoveringar som har gjorts på fastigheten.

Besiktningsmannen genomför sedan en okulär besiktning där han eller hon använder sin syn, hörsel och lukt för att undersöka husets skick. Alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, som tak, väggar, golv och fasader ses över och besiktningsmannen antecknar sina observationer under tiden. Inga fysiska ingrepp görs i fastigheten. Utifrån den okulära besiktningen, samtal med säljaren och handlingarna som lämnats över gör besiktningsmannen en riskanalys om det skulle kunna uppstå brister i framtiden. Allting sammanställs slutligen i ett protokoll.


Doldafel försäkring

Doldafel försäkring

9995:-

Enligt Svensk lagstiftning så är du som säljer en fastighet ansvarig mot din köpare för dolda fel. Detta ansvar gäller i 10 år efter köpet och kan bli en kostsam historia. För att skydda sig mot oönskade utgifter så kan man teckna en dolda fel-försäkring. Som underlag för denna dolda fel-försäkring så krävs det oftast att man har utfört en besiktning av fastigheten. Besiktningen får inte vara äldre än ett år vid tillfället när försäkringen tecknas och försäkringen måste vara tecknad innan tillträdesdagen. Vi på Besiktahus utför de besiktningar som krävs inför tecknandet av dolda fel-försäkringar.

Att teckna en dolda fel-försäkring i samband med en fastighetsöverlåtelse skapar trygghet för både köpare och säljare och är därmed en prisvärd investering.

Kontakta oss om ni funderar över något gällande dolda fel-försäkringen i kombination med besiktning. Notera dock att Besiktahus inte är försäkringsförmedlare utan tillhandahåller information om försäkringen och vidarebefordrar ert intresse att teckna försäkring till vår försäkringspartner som ombesörjer tecknande av försäkringen.

3 Stegs besiktning

3 Stegs besiktning

fn 14995:-

Ta kontroll över din renovering från start till slut. Med vår trestegsbesiktning säkerställer vi att allt sköts korrekt under de mest kritiska delarna av renoveringen. I ett tidigt skede och genom hela processen lokaliserar vi fel och brister och ser till att de kan åtgärdas. Det sparar både tid, pengar och onödigt besvär.

Så går besiktningen till i Linköping

En överlåtelsebesiktning börjar med att en godkänd besiktningsman går igenom ritningar, bygglov och andra handlingar som fastighetsägaren lämnar över. Därefter pratar besiktningsmannen med säljaren för att få ytterligare information om till exempel skador eller renoveringar.

Besiktningsmannen gör sedan en okulär besiktning där han eller hon använder sin syn, hörsel och lukt för att undersöka husets skick. Alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, som tak, väggar, golv och fasader ses över och besiktningsmannen antecknar sina observationer under tiden. Utifrån den okulära besiktningen, samtal med säljaren och handlingarna som lämnats över gör besiktningsmannen en riskanalys om det skulle kunna uppstå brister i framtiden. Allting sammanställs slutligen i ett protokoll med rekommendationer på hur de kan åtgärdas.


Vad ingår inte i en överlåtelsebesiktning?

Det som inte ingår i en överlåtelsebesiktning, men som en fackman kan undersöka åt dig, är kontroller av el-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer, skorstenar, eldstäder, värmepannor eller hushållsmaskiner. Mätning av radon, asbest eller vattenkvalitet ingår inte heller, liksom de delar som ligger utanför huset – altan och tomt, eller är svåråtkomliga – vind, krypgrund utan inspektionslucka, snötäckta tak.

Dolda fel

En överlåtelsebesiktning garanterar inte att du inte kommer upptäcka dolda fel i framtiden. De kallas trots allt dolda just för att de inte går att upptäcka vid en husbesiktning. Så fort de upptäcks är de inte längre dolda.


Checklista inför besiktning av hus

Såhär kan du förbereda ditt hus inför överlåtelsebesiktningen och samtidigt underlätta för besiktningsmannen:

  • Gör rent golv, golvbrunnar, tak och väggar.

  • Plocka bort saker som är i vägen, t.ex. i diskbänksskåpet.

  • Flytta grejer så att källarväggarna blir fria, eller låt källaren vara undantag i besiktningen.

  • Kontrollera stegar så att undersökningen av vind och tak blir säker.

  • Undvik starka dofter (t. Ex. doftljus, rengöringsmedel eller nybakat bröd) som kan dölja eventuell mögellukt.

  • Se så att det finns inspektionsluckor till vind och krypgrund.

  • Gör badrumsgolvet lättåtkomligt genom att ta bort fronten på badkaret eller duschkabinen.

  • Sätt på värmen om huset har varit kallställt.

  • Skotta runt huset. De byggnadsdelar som är täckta av snö blir undantag i besiktningen.


Husägaren tjänar också på att bostaden besiktigas

Husbesiktning är inte bara bra ur köparens perspektiv. För dig som äger en bostad fungerar besiktningsprotokollet även som en underhållsplan med tips på hur du kan förbättra huset och reparera små skador i tid. När du sedan ska sälja bostaden ses ett besiktningsprotokoll ofta som en kvalitetsstämpel i annonsen, och många köpare vill gärna se protokollet redan på visningen. Överlåtelsebesiktning är dessutom ett krav om du som säljare vill teckna en försäkring mot dolda fel.


Jobba med oss i Linköping

Vänligen fyll i formuläret nedan för att ansöka
Namn E-post Meddelande Skicka in