010-2115001

Vi tänkte gå igenom lite frågor som kunder ofta ställer


Vad finns det för branschregler för våtrum?

Idag finns det flera branschorganisationer som tagit fram branschregler för hur man bygger fastigheter eller våtrum.
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)
Branschregler Säker Vatteninstallation (SVI)
Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK)
Branschreglerna för våtrum är ett frivilligt regelsystem. För att dessa skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och byggföretag. Branschreglerna uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom branschreglerna blir dock kravet på arbetets utförande högre. Branschreglerna har en stark ställning på marknaden och de är man i allmänhet refererar till när man ska bedöma fackmässigheten av ett våtrumsarbete. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist utgår från branschreglerna även om dessa inte har föreskrivits.

Hur lång tid tar en husbesiktning?

Besiktningen tar normalt ca 60-120 minuter. Under tiden utför besiktningsmannen helt ostört sitt arbete. Först efter att kontrollen är klar får parterna framföra egna synpunkter eller anmärkningar. Avslutningsvis går vi igenom kontrollen med samtliga närvarande.


Hur snabbt kan ni göra en husbesiktning?

Vi har vanligtvis en ledtid på ca 48h. Ibland har vi möjlighet att boka in en besiktning tidigare om vi har en avbokning eller liknande. Tänk på att en besiktning ska bokas och meddelas parterna med god framförhållning, vanligtvis 14 dagar.


Vad brukar ingå i er besiktning

 • Besiktning utförd av en godkänd besiktningsman med expertkunskap.
 • 30-60 minuters platsundersökning med precisionsverktyg.
 • Genomgång av besiktningsresultatet på plats.
 • Felbilaga samma dag vilket möjliggör snabbt avhjälpande.
 • Besiktningsprotokoll inom 24 timmar efter erlagd betalning.
 • 15 minuters kostnadsfri genomgång av besiktningsprotokollet.
 • Ansvarsförsäkring upp till 5 MSEK enligt ABK.
 • 10% rabatt vid bokning av ny- eller ombesiktning.


Skall byggaren vara med?

Både entreprenör och beställare bör vara med vid besiktningen. Både för att kunna framföra eventuella synpunkter samt framföra sin talan. Det är även bra av praktiska skäl att parterna närvarar då besiktningsmannen visar samtliga fel och brister vid genomgången.


Är bokningen bindande?

Du har möjlighet att av- och omboka en besiktning fram till sju dagar före avtalad tid. Vid avbokning med kortare varsel debiteras halva besiktningsarvodet. Mindre än 48 timmar före besiktningstillfället debiteras hela besiktningsarvodet.


Kör ersättning

82,5kr/Mil


Checklista inför besiktning av hus


Såhär kan du förbereda ditt hus inför överlåtelsebesiktningen och samtidigt underlätta för besiktningsmannen:


 • Gör rent golv, golvbrunnar, tak och väggar.
 • Plocka bort saker som är i vägen, t.ex. i diskbänksskåpet.
 • Flytta grejer så att källarväggarna blir fria, eller låt källaren vara undantag i besiktningen.
 • Kontrollera stegar så att undersökningen av vind och tak blir säker.
 • Undvik starka dofter (t. Ex. doftljus, rengöringsmedel eller nybakat bröd) som kan dölja eventuell mögellukt.
 • Se så att det finns inspektionsluckor till vind och krypgrund.
 • Gör badrumsgolvet lättåtkomligt genom att ta bort fronten på badkaret eller duschkabinen.
 • Sätt på värmen om huset har varit kallställt.
 • Skotta runt huset. De byggnadsdelar som är täckta av snö blir undantag i besiktningen.
Checklista inför besiktning av hus

Fastighetsägaren tjänar också på att bostaden besiktigas


Husbesiktning är inte bara bra ur köparens perspektiv. För dig som äger en bostad fungerar besiktningsprotokollet även som en underhållsplan med tips på hur du kan förbättra huset och reparera små skador i tid. När du sedan ska sälja bostaden ses ett besiktningsprotokoll ofta som en kvalitetsstämpel i annonsen, och många köpare vill gärna se protokollet redan på visningen. Överlåtelsebesiktning är dessutom ett krav om du som säljare vill teckna en försäkring mot dolda fel.
Fastighetsägaren tjänar också på att bostaden besiktigas